direct naar inhoud van Artikel 2.6 Tuin
Plan: Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.02020000705vastgesteld-

Artikel 2.6 Tuin

2.6.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als "Tuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen die behoren bij een woning of andere functies van bebouwing.

2.6.2. Bouwvoorschriften

Op deze gronden mogen uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.

2.6.3. Verboden gebruik

Onder gebruik van de gronden en opstallen in strijd met de bestemming als bedoeld in artikel 2.7. van deze voorschriften wordt in elk geval begrepen gebruik van de gronden ten behoeve van parkeerdoeleinden.