direct naar inhoud van Artikel 2.5 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.02020000705vastgesteld-

Artikel 2.5 Maatschappelijk

2.5.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. onderwijs;
 • b. welzijn;
 • c. cultuur;
 • d. levensbeschouwelijke doeleinden;
 • e. (voorzieningen voor) het openbaar bestuur;
 • f. sport;
 • g. ge├»nstitutionaliseerde zorg;
 • h. therapeutische functies;
 • i. voorzieningen ten behoeve van het verkeer, groen- en speelvoorzieningen en straatmeubilair;
 • j. dienstwoningen.

alsmede voor ondergeschikte horeca en detailhandel, uitsluitend ten dienste van bovengenoemde bestemmingsomschrijvingen.

2.5.2. Bouwvoorschriften
 • a. Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven maximumbouwhoogte en, voor zover aangegeven, het bebouwingspercentage, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd, met dien verstande dat de inhoud van dienstwoningen maximaal 600 m3 per woning mag bedragen.
 • b. Voor zover in een op deze bestemming van toepassing zjnd bouwvlak of onderdeel daarvan een bebouwingspercentage is opgenomen, is dit bebouwingspercentage van toepassing op elk in dit bouwvlak of onderdeel daarvan voorkomend bouwperceel.