direct naar inhoud van Artikel 2.4 Groen
Plan: Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.02020000705vastgesteld-

Artikel 2.4 Groen

2.4.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. groenvoorzieningen;
  • b. watergangen, waterpartijen, waterinfiltratievoorzieningen en andere voorzieningen voor de waterhuishouding;
  • c. fiets- en wandelpaden, straatmeubilair en speelvoorzieningen.
  • d. in afwijking van het bepaalde onder a. zijn de gronden welke voorzien zijn van een aanduiding parkeren toegestaan, tevens bestemd voor parkeervoorzieningen, mits de totale capaciteit van deze voorzieningen niet meer bedraagt dan het maximum aantal parkeerplaatsen dat op de plankaart staat aangeduid en mits het karakter van het gebied ter plaatse niet meer wordt aangetast dan voor het gebruik van de parkeervoorzieningen dringend vereist is.
2.4.2. Bouwvoorschriften

Op deze gronden mogen uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.