direct naar inhoud van Artikel 2.3 Gemengd
Plan: Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.02020000705vastgesteld-

Artikel 2.3 Gemengd

2.3.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als "Gemengd" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wonen, zoals bedoeld in artikel 2.10;
  • b. maatschappelijke functies, zoals bedoeld in artikel 2.5;
  • c. kantoren;
  • d. bedrijven, categorie 1, die staan aangegeven op bijlage 1 behorende bij deze voorschriften.

Indien dit als zodanig in de legenda van de plankaart is aangegeven zijn de gronden tevens dan wel uitsluitend bestemd voor horeca B, C of E, afhankelijk van de nadere categorie-aanduiding.

Ter plaatse van de aanduiding "wonen niet toegestaan (-w)" op de plankaart is wonen als bedoeld onder 2.10 niet toegestaan.

2.3.2. Bouwvoorschriften
  • a. Op de in 2.3.1. bedoelde gronden mogen met inachtneming van de op de plankaart voorgeschreven aantal bouwlagen, bouw- en goothoogten uitsluitend de in de gegeven bestemming passende hoofdbebouwing, aan- of uitbouwen, bijgebouwen en andere binnen de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.
  • b. Voor zover in een op deze bestemming van toepassing zjnd bouwvlak of onderdeel daarvan een bebouwingspercentage is opgenomen, is dit bebouwingspercentage van toepassing op elk in dit bouwvlak of onderdeel daarvan voorkomend bouwperceel.