direct naar inhoud van Artikel 2.1 Bedrijf-Nuts
Plan: Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.02020000705vastgesteld-

Artikel 2.1 Bedrijf-Nuts

2.1.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als "Bedrijf-Nuts" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. nutsbedrijven of soortgelijke instellingen;
  • b. voorzieningen ten behoeve van het verkeer en straatmeubilair.
2.1.2. Bouwvoorschriften

Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven maximumbouwhoogte, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.