Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0243.WP00173-0003
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begripsbepaling
 
In de regels wordt verstaan onder:
Plan: het wijzigingsplan "Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64" van de gemeente Harderwijk, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.WP00173-0003 met de bijbehorende regels en bijlagen.
 
Artikel 2 Van toepassing verklaring
 
Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" van de gemeente Harderwijk van toepassing, met dien verstande dat:
 
de bedrijfsomschrijving van de locatie Zuiderzeestraatweg 64 wordt gewijzigd in de tabel van artikel 5.1 van het op 7 mei 2015 vastgestelde Bestemmingsplan Buitengebied 2014 met het nummer NL.IMRO.0243.BP00054-0003.
 
Adres   Bedrijf  
Zuiderzeestraatweg 64   Metaalbedrijf, ijzerhandel, caravanstalling en opslag van materialen, apparatuur en werktuigen m.b.t. tuinaanleg, klein grondverzet, beschoeiingen, boomverwijdering, bestratingen en zwembadaanleg.
 
2 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
 
De regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan "Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64" van de gemeente Harderwijk.
 
Behoort bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk, d.d. 15 november 2016 tot vaststelling van het wijzigingsplan "Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64".
 
Harderwijk, 15 november 2016
 
Secretaris,                                                Burgemeester,