Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0243.WP00173-0002
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begripsbepaling
 
In de regels wordt verstaan onder:
Plan: het wijzigingsplan "Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64" van de gemeente Harderwijk, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0243.WP00173-0002 met de bijbehorende regels en bijlagen.
 
Artikel 2 Van toepassing verklaring
 
Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" van de gemeente Harderwijk van toepassing, met dien verstande dat:
 
de bedrijfsomschrijving van de locatie Zuiderzeestraatweg 64 wordt gewijzigd in de tabel van artikel 5.1 van het op 7 mei 2015 vastgestelde Bestemmingsplan Buitengebied 2014 met het nummer NL.IMRO.0243.BP00054-0003.
 
Adres   Bedrijf  
Zuiderzeestraatweg 64   Metaalbedrijf, ijzerhandel, caravanstalling en opslag van materialen, apparatuur en werktuigen m.b.t. tuinaanleg, klein grondverzet, beschoeiingen, boomverwijdering, bestratingen en zwembadaanleg.
 
2 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
 
De regels worden aangehaald als:
 
Regels van het wijzigingsplan "Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64" van de gemeente Harderwijk.
 
Behoort bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk, d.d. (datum) tot vaststelling van het wijzigingsplan "Buitengebied - Zuiderzeestraatweg 64".
 
Harderwijk, (datum)
 
Secretaris,                                                Burgemeester,